Flere bedrifter har gått sammen for å finne nye løsningen for plastavfall fra sykehus. – Kan kanskje bli det optimale eksempelet på sirkulær økonomi, sier en av aktørene.

På sykehusenes sterilforsyning brukes en spesiell type steriliserings-duk i prosessen for å sterilisere medisinsk utstyr. Denne består av ren polypropylen-plast, men går til forbrenning eller deponi når sykehusene er ferdig med den. Dette ønsker Endotech AS og en gruppe kompetansebedrifter fra Halden, Fredrikstad og Moss å gjøre noe med.

Nå har Endotech og deres samarbeidspartnere i Katoplast, Re-Organic, Re-Turn og Stena Recycling fått støtte fra Innovasjon Norge til å utvikle prosjektet videre.

Lese hele saken her: https://avfallsbransjen.no/2020/05/15/vil-gjore-sykehusplast-sirkulaert/