Re-Turn ble denne uken dekket i en hel artikkel i Aftenposten om grønn omstilling.

Les hele artikkelen her: https://www.xn--nringslivnorge-0ib.no/gronn-omstilling/re-turn-as-bidrar-til-a-lose-plastproblem/#

Aftenposten1