I Re-Organic forbereder vi oss på normal hverdag igjen, og setter siste ord på en ny søknad til Norges Forskningsråd for støtte til et prosjekt som skal gi norsk plastindustri større mulighet og trygghet til å bruke resirkulerte plastmaterialer. Prosjektet OptiFlow hadde en forsiktig oppstart i januar 2020 og går ut på å forbedre flyten i polyetylen og polypropylen med innovative additiver som skal forbedre materialenes egenskaper på en rekke områder. Det blir spennende å se om søknaden gir oss økonomisk støtte til å øke innsatsen på dette feltet om et par måneder.