NP&PT skal over de neste to årene bidra i et lokalt samarbeidsprosjekt mellom klyngene NCCE og Borg Plast-Net, finansiert av Innovasjon Norge og Handelens Miljøfond. Sammen med de øvrige samarbeidspartnerne Re-Turn, BEFORM, Bewi Insulation og Rotostøp skal vi bistå med å utvikle nye, sirkulære verdikjeder basert på norsk plastavfall!

NP&PT skal blant annet bidra med å kartlegge ulike kvalitetsutfordringer og sørge for optimal foredling av de materialene (bl.a. reparering av moleykyler, luktfjerning, og optimalisering av egenskaper) sammen med gjenvinningsaktører og leverandører av additiver. Målet er å levere høykvalitetsmaterialer som norske plastprodusenter med god trygghet kan benytte som erstatning for jomfruelig plast og importert resirkulert plast!

 

Les mer om prosjektet på NCCE sine hjemmesider her.