For å kunne gjennomføre de prosjekter på resirkulering og formulering av termoplaster som Re-Organic og søsterselskapet Re-Turn AS arbeider med, er det helt nødvendig å benytte en liten lab.ekstruder i utviklingsarbeidet. Frem til nå har alt slikt arbeid blitt gjennomført ved forskjellige institutter og hos plastbedrifter i Tyskland.

Takket være sitt omfattende nettverk i Østfold har Re-Organic nylig blitt medeiere i en eldre enkeltskrue lab ekstruder med god kapasitet. Denne kan bidra til å løse flere av de utfordringer i utviklingsprosjektene på polyolefiner (PE og PP) som nå er i gang.

For tekniske termoplaster og mer krevende kompounderings utfordringer er det imidlertid behov for en mer avansert dobbeltskrue ekstruder. Det arbeides parallelt intensivt med å få også dette utstyret på plass. En større ekstruder for testproduksjon og utvikling av nye materialer for rør, profiler mm er også planlagt. Her ser Re-Organic for seg å bidra meget aktivt til en ny oppbygging av plastkompetanse og utviklingsmuligheter i Østfold og Viken.